a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze  Wycieczki
  Wycieczka do Kotowic - 30.05.2007 rok.

Z okazji Dnia Dziecka i 10 rocznicy przyjaźni przedszkoli z Franfurtu, Słubic i naszego, polskiego przedszkola dzieci polskie i niemieckie wyjechały na piknik do Parku Rozrywki "Bajlando" w Kotowicach koło Niwisk. Zabawy i pląsy z wodzirejem-clownem rozgrzały przedszkolaków z rana, gdyż trafiliśmy na dość zimny dzień. Potem dzieci bawiły się na terenie, korzystając wg. wyboru z karuzeli, tramoliny, skelsersów, rowerków i innego sprzętu gimnastycznego terenowego. Odbyło się też grillowanie, wspólny posiłek obiadowy, a po nim zjadano nowinki truskawki. Dzieci chętnie poddały się też malowaniu twarzy. Dzień upłynął na wesołej zabawie, ale dla dzieci trwał zbyt krótko. Gdy wróciliśmy, stęsknieni rodzice czekałi pod przedszkolem, gdyż dochodziła godzina 17.00. Więcej zdjęć można obejrzeć w zakładce WSPÓŁPRACA.

  Wizyta w Obserwatorium Astronomicznym, w Instytucie Astronomii UZ - 15 maja 2007 rok.

W obserwatorium na Wieży Braniorskiej nasi starsi przedszkolacy zagościli po raz pierwszy. Dzięki życzliwości i chęci rozmowy z dziećmi pana dr Marka Sendyka starszaki wzbogaciły swój zasób wiedzy na tematy związane z astronomią i kosmosem. Pogdanka była obrazowana prezentacjlą multimedialną, oglądaniem kolekcji metorytów oraz makiety układu słonecznego. Dzieci odwiedziły także wieżę widokową z dużym teleskopem w kopule. Odważni starszacy pod czujnym okiem nauczycielek oglądali panoramę Zielonej Góry z najwyższego punktu naszego miasta - 231m budynek + 6 m teleskop n.p.m. Średnio nasza okolica osiąga 100 m.n.p.m. Obiekt wieży widokowej i fakt obserwacji astronomicznych w Zielonej Górze notowany jest od 1860 roku. Wizyta w Zielonogórskim Centrum Astronomii była dla dzieci dużym przeżyciem.
  Wycieczka do Szkoły Ekologicznej w Zielonej Górze - 27 kwietnia 2007 rok.

W trakcie wycieczki Starszacy zwiedzili szkołę, wzięli udział w lekcji bibliotecznej w szkolnej bibliotece, obejrzeli bajkę w sali projekcyjnej. Ponadto grupa starszaków odwiedziła uczniów w klasach I-III, gdzie została przez nauczycieli i dzieci miło przyjęta oraz zapoznała się z przedszkolakami w przedszkolnej grupie integracyjnej. Na zakończenie wycieczki dzieci obejrzały nowy pomnik polskiego papieża Jana Pawła II w pobliżu kościoła Św. Ducha, gdzie z paniami zapalili znicze. Szczególne podziękowania za poprowadzenie zajęcia w formie zabaw w bibliotece składamy mamie Danusi, pani mgr Ani Iwanickiej oraz za oprowadzenie po szkole i zapoznanie z innymi pomieszczeniami i pracownikami szkoły. Dziękujemy także pani Natalii Osyczka - mamie Kuby za pomoc i uczestniczenie w wycieczce.
  Odwiedziny Starszaków w Kościele Najświętszego Zbawiciela - zwiedzanie kościoła z połączone z katechezą Anny Rzeźniczak 26 marca 2007 rok.

  Wycieczka do nowego budynku Filharmonii oraz udział w I Bajkowym Koncercie Dziecięcym Filharmoni Zielonogórskiej - 9.03.2007 rok.

Grupa najstarsza wzięła udział w I Bajkowym Koncercie dla Dzieci, przygotowanym przez filharmoników zielonogórskich z dyrygentem Czesławem Grabowskim na czele. Orkiestra poprzez grane utwory wprowadzała różnorodny nastrój, adekwatny dla przedstawianych utworów literackich tj. "Maks i Moritz", "Plastudiowy pamiętnik", "Lokomotywa", "Na straganie". Teksty literackie zaprezentował znany zielonogórski aktor Sławomir Krzywiźniak z teatrzyku "Guliwer". Dzieci z naszego przedszkola po raz pierwszy odwiedziły nowy budynek Filharmonii Zielonogórskiej oraz słuchały programu z zaciekawieniem. Dzieci spotkały się z nowymi wrażeniami słuchowymi, muzyką wykonywaną przez wielu muzyków,całą orkiestrę. Dotychczas dzieci z całe naszego przedszkola miały comiesięczny kontakt z kilkoma muzykami (3-4osoby)na jednym przedstawieniu w przedszkolu. Koncerty dla dzieci w filharmonii jest to nowa forma kontaktu dzieci przedszkolnych z muzyką. Zapowiedziano, iż będą w przyszłości kolejne koncerty dla małych słuchaczy.
  Wycieczka starszaków do Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze - 9.03.2007 rok.

W dniu 9.03.2007 roku dzieci zwiedziły szkołę, odwiedziły dzieci w klasie I na lekcji matematyki oraz wzięły udział w lekcji plastyki w klasie III. Prace plastyczne, wykonane wspólnie z kolegami z klasy III bardzo się udały. Wizyta w szkole ośmieliła i zachęciła dzieci do pójścia do szkoły.

  ZWIEDZANIE STARÓWKI z przewodnikiem, panią Beatą Bartkowiak - 26 czerwiec 2005.

         

                             
  Wycieczka do Drzonowa - 2005 rok

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Wycieczka do Drzonkowa - 2005 rok.

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Wycieczka do Świdnicy z paniami A. Kaczmarek i J. Smorczewskš wspólne zabawy terenowe z kolegami Oddziału Przedszkolnego w Świdnicy - 10.2004 rok.

         

         

  Wycieczka przedszkolna do Zbąszynka - 2002 rok.

W dniu 28.05.2002 r. dwa autokary rozśpiewanych przedszkolaków wyjechały na wycieczkę do Zbąszynka. Wspólne zabawy to miłe wspomnienia...