a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze
  Silne strony pracy przedszkola według raportu mierzenia jakości pracy:

 • wysoki poziom zadowolenia rodziców i pracowników z działalności przedszkola,
 • miła i ciepła atmosfera przedszkola,
 • organizacja i metody sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
 • znakomite położenie przedszkola,
 • sposób i forma kierowania przedszkolem przez dyrektora.
  Misja naszego przedszkola:

"Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęślwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój."

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane, szczęśliwe, że z chęcią chodzą do przedszkola.

Dajemy dzieciom równe możliwości:

 • uczestniczenia w ciekawych zajęciach,
 • swobodnego działania,
 • samorealizacji,
 • jesteśmy otwarci na nowości pedagogiczne,
 • jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i rodziców.
  Wizja przedszkola to:

"Dziecko jest naszym wspólnym dobrem zarówno rodziców, jak i przedszkola - wszystkie dzieci są nasze."

 • partnerska współpraca z rodziną dziecka rozszerzona o współpracę ze środowiskiem lokalnym jak również o współpracę międzynarodową,
 • współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, organizując z udziałem studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych wiele imprez w środowisku przedszkolnym i lokalnym,
 • uczestniczymy w ofertach ośrodków kulturalnych naszego miasta,
 • współpracujemy z zaprzyjaźnionymi przedszkolami z Frankfurtu n/Odrą i Słubic,
 • współpracujemy z rodzicami poprzez kontakty indywidualne, uroczystości okazjonalne, zajęcia otwarte, warsztaty, prace na rzecz dzieci i przedszkola.
  Główne zadania trzyletniego planu pracy przedszkola:

 1. "Wprowadzenie dziecka w świat pisma" - przyswajanie elementarnej umiejętności czytania z zastosowaniem propozycji meteodycznej I. Majchrzak już od 3-latków,
 2. tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem - rola uroczystości przedszkolnych w kształtowaniu postaw społecznych,
 3. "Nasza mała Ojczyzna" - poznawanie przez dzieci dziedzictwa naszego regionu, kultury, wartości najbliższego środowiska z rozszerzeniem wiedzy o naszych przygranicznych sąsiadach poprzez współpracę z Przedszkolem "Eurokinder" z Frankfurtu n/Odrą i Samorządowym Przedszkolem nr 3 w Słubicach,
 4. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 
Ostatnia zmiana: 19.03.2007