a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze
  I Międzyprzedszkolny Sportowy Turniej Rodzinny w Zielonej Górze

Starszaki naszej placówki wzięły udział w I Międzyprzedszkolnym Sportowym Turnieju Rodzinnym - pokoleniowym pod hasłem "Sport i zabawa - bawimy się razem". 17. maja wywalczyli¶my I miejsce w półfinałach i zakwalifikowali¶my się do finału, który odbył się 30. maja 2001 roku. Przybyło wielu rodziców - uczestników, jak również wielu kibiców - przedszkolaków z młodszych grup z transparentami i kolorowymi balonikami. Go¶ćmi honorowymi imprezy byli Pani Grażyna Jakubczyk - Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania i Pan Stanisław Domaszewski - Prezydent Miasta Zielonej Góry. Wspólna zabawa przy zmaganiach ze strony dzieci, rodziców i członków rodzin, jak również nauczycielek i dyrektorki pozwoliła nam zaj±ć II miejsce wsród zielonogórskich przedszkoli. W nagrodę otrzymali¶my Puchar Prezydenta Miasta, dyplom uznaniowy oraz magnetofon z r±k Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania w Zielonej Górze, Pani Grażyny Jakubczyk. Dzieci obdarowano maskotkami i słodyczami, co sprawiło im wiele zadowolenia. Zmagania sportowe prezentuj± poniższe zdjęcia.


         

         

  II Międzyprzedszkolny Sportowy Turniej Rodzinny 2002 rok

W maju 2002 roku starszaki brały udział w II Międzyprzedszkolnym Sportowym Turnieju Rodzinnym. Niestety tym razem nie zakwalifikowali¶my się do finału. Spróbujemy w następnym roku.


         

         

  III Międzyprzedszkolny Sportowy Turniej Rodzinny 2003 rok
  - zdobyte I miejsce

Nasze przedszkole ponownie wzięło udział w sportowych zmaganiach. Po zakwalifikowaniu się do finału stoczyli¶my sportow± walkę z trzema innymi przedszkolami. Przybyło wielu rodziców kibiców, którzy nas wspierali wznosz±c okrzyki i transparenty. Bezkonkurencyjni nasi dzielni starszacy wygrywali każd± konkurencję. Również rodzice, nauczycielki i dyrektorka byli dobrze przygotowani do zawodów. Zdobyli¶my I miejsce w zawodach, a tym samym puchar prezydenta i główn± nagrodę przyznan± przez prezydenta miasta Zielona Góra, jak± był komputer. Nagrodę wręczył nam pan Czesław Fiedorowicz.- naczelnik Wydziału Infrastuktury Społecznej Urzędu Miasta. Były owacje, a dzieci doznały wiele rado¶ci ze zdobytego sukcesu.


         

         

  IV Międzyprzedszkolny Sportowy Turniej Rodzinny 2004 rok
  - zdobyte II miejsce

Jak co roku chętnie zgłosili¶my się do udziału w turnieju i po intensywnym treningu stawili¶my się na kwalifikacjach do finału na stadionie MOSiR-u przy ulicy Sulechowskiej. Byli¶my bezkonkurencyjni, zarówno dzieci, jak i rodzice wygrywali konkurencję za konkurencj±. W finale zajęli¶my II miejsce, zdobywaj±c wiele nagród. Był więc pami±tkowy dyplom, czek na 500 zł z Fundacji "Bezpieczne Miasto", oraz wiele zabawek, które rozdzielili¶my między wszystkie grupy w przedszkolu.


           Międzyprzedszkolny Sportowy Turniej Rodzinny 2007 rok

15 maja 2007 roku starszaki wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Sportowym Turnieju Rodzinnym. W półfinałach nasze przedszkle zajęło II miejsce.


 
Ostatnia zmiana: 31.05.2007