a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze

  INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
  Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 - 16.30.
  PLAN DNIA
  ŚNIADANIE - 8.30
II ŚNIADANIE - 11.00
OBIAD - 13.30

  PROGRAM
  *W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych (Rozporz. MENiS z dn. 26 lutego 2002 roku ).
*Program wychowawczy przedszkola.
*Program "ABC...Program wychowania przedszkolnego  XXI wieku"- E.Bełczewska, M.Herde(red.)
*Program "Wprowadzanie dziecka w świat pisma" według I. Majchrzak od 3-latków.
*Program edukacyjny "Już w szkole" S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska , wyd. Nowa Era.

PROGRAMY AUTORSKIE NAUCZYCIELEK:

*Program adaptacyjny "Lubię przedszkole".
*Program regionalny "Stąd jestem".
*Program profilaktyczny "Jestem zdrowy, jestem wesoły".

NAUCZYCIELE WYKORZYSTUJA W SWOJEJ PRACY WIELE ATRAKCYJNYCH I AKTYWIZUJACYCH METOD:

- Metoda Ireny Majchrzak(elementy czytania już od 3-latków)
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińska
- Pedagogika Zabawy KLANZA
- Metoda Weroniki Sherborne
- Metoda C.Orffa i R.Labana
- Elementy Kinezjologii Edukacyjnej Deninsona
- Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig i D.Horne.
      

  Zajęcie z czytania - karty I. Majchrzak.

                   
  Zapoznanie z komputerem, korzystanie z dziecięcych programów edukacyjnych - grupy II i III.

         

  RELIGIA mgr Małgorzata Naskręt - dla 6 - latków 1 raz w tygodniu.

         
  ZAJĘCIA ODPŁATNE
  Zajęcia rytmiczno-muzyczne dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych - dr Lidia Kataryńczuk- Mania - UZ.

                   
  Comiesięczne spotkania z muzyką i tańcem na żywo - koncerty Filharmonii Zielonogórskiej.

                             

  Nauka języka niemieckiego we wszystkich grupach wiekowych, już od 3 latków - dwa razy
w tygodniu - mgr Magdalena Rymarz, z możliwością udziału rodziców w zajęciach pokazowo - warsztatowych.
         

  Zajęcia logopedyczne mgr Izabela Bojarska - zajęcia grupowe jeden raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych. Ponadto diagnoza, porady i usprawnianie indywidualne.
         

  Nauka tańca - Krzysztof Kociński ze Studia Dance Club - 2 razy w tygodniu.

         
  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - terapeuta Robert Kudynowski 1 raz w tygodniu.

         
 
Ostatnia zmiana: 10.12.2007